Expertise

Utiliteitsbouw

Waaronder vallen kantoorgebouwen, scholen, bedrijfsgebouwen, industriegebouwen, winkelgebouwen, verpleeghuizen en zorgcentra.

Woningbouw

Woningbouw van de meest uiteenlopende soort. Stapelbouw-woningbouw in combinatie met winkels en woningbouw in bestaande gebouwen (bestemmingsverandering), eengezinsbouw en bungalows.

Renovatie

  • Het opnieuw funderen van historische gebouwen waaronder een groot aantal kerken.
  • Funderingsherstel en vernieuwing van woongebouwen uit het begin van deze eeuw in Zaandam en de 20 – 40 gordel van Amsterdam.

Verbouw

o.a. Uitbouw, verbouw, muurdoorbraak en dakopbouw.

BIM

Het integreren van de constructieve onderdelen in het BIM-model conform het protocol van de opdrachtgever voor zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Schade expertise

  • Brandschade.
  • Scheurvorming bestaande bebouwing.

Damwandconstructies

Tijdelijke damwandkuipen voor kleine bouwputten, o.a. funderingsherstel met kelder.

Onderzoek

  • Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve staat van monumentale gebouwen alsmede van wooncomplexen en woningen.
  • Funderingsonderzoeken conform de richtlijnen van de F3O.
  • Spouwanker onderzoek.

Controle platte daken

  • Wateraccumulatie.
  • Plaatsen zonnepanelen.

Controles

Ondersteuning van Bouw- en Woningtoezicht van diverse gemeenten bij het controleren van ingediende stukken op constructieve aspecten.

© Copyright 2024 Constructiebureau Tentij BV | Alle rechten voorbehouden.